Actiefiches

Instrumenten

Uw smartphone ontmanteld

Met deze fiche laat u uw studenten vanuit één product het mondiaal economisch systeem analyseren, systeemdenken en acties aanbevelen aan een reëel bedrijf.

Business case voor duurzaamheid

Deze fiche geeft inspiratie bij het ontwikkelen van een business case voor duurzaamheid door studenten

OVAM SIS Toolkit in de les

Een instrument om duurzaamheidsprincipes te integreren in innovatie‐ en designprocessen